Start

Omsorgsmedicinska Institutet HBErbjuder:
Utbildning Föreläsningar Seminarier
Konsultation Handledning

Föreläsningar:

När utvecklingsstörda åldras

En introduktion till området som riktar sig i första hand till personal i gruppbostäder men även kan anpassas till beslutsfattare i kommuner och landsting, sjukvårdspersonal och föräldrar.

Jag jämför åldrandeprocessen hos utvecklingsstörda med allmänmänskligt åldrande ur medicinskt, psykologiskt och socialt perspektiv, behandlar i ett särskilt avsnitt åldrandet vid Downs syndrom och ger konkreta förslag på insatser för de äldre.
Utbildningen anpassas till åhörarskaran och i heldagsföreläsningen ingår ett grupparbete.
Utgångspunkt för utbildningen är materialet Tidiga Tecken som nu finns på Demenscentrums hemsida.


Samtidigt gör jag en genomgång och uppdatering av läroboken med föreläsningens namn:
Björkman / Molander: När utvecklingsstörda åldras (Liber förlag)
Boken är slut på förlaget. Kan dock fortfarande köpas direkt från Omsorgsmedicinska Institutet och kostar då 100:- + moms och porto.

Seminarier:

Sambandet mellan orsaken till utvecklingsstörningen och särskilda personlighetsdrag

Ett seminarium om behavioural phenotypes för intresserade som har kontakt med målgruppen.

Användning av psykofarmaka vid utvecklingsstörning

Ett seminarium för sjukvårdspersonal och andra intresserade vid grav och måttlig utvecklingsstörning. Särskild uppmärksamhet ägnas åt beteendestörning.

Konsultation:

Jag har mångårig erfarenhet av så kallade beteendestörningar hos personer med utvecklingsstörning och hjälper gärna till framför allt i gruppbostäder med analys av problemsituationen och åtgärdsförslag.
Erfarenheten visar att man ofta behöver kombinera medicinering med utbildning eller handledning av personalgruppen.

I detta arbete utgår jag från de uttryck som kan fångas upp av den enskilda utvecklingsstörda personens behov med hjälp av den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa, ICF.


Handledning:

Mitt arbete har tyngdpunkt på patienthandledning. Det innebär att analysen utgår från den enskilde utvecklingsstördes situation och förmågor kroppsligt, psykiskt och avseende förmågan till socialt samspel.


Kontakta Omsorgsmedicinska Institutet OMI HB:

Omsorgsmedicinska Institutet
Monica Björkman

Adress:
Lindefallet 410
825 96 Enånger

E-post: monica@omsorgsmedicin.nu

Offers: 
 
Education 
Lectures 
Seminars 
Consultations 
Tutoring 
 
Regarding: 
 
Ageing and Intellectual Disability. 
 
Intellectual Disabilities and 
Additional Behavioural or Mental Health Needs. 
 
Physical Health of People with an Intellectual Disability.